Mapagkukunang Katuwang na Lokal sa CA

Ang programang COVID-19 Paluwagan sa Renta sa CA ay nag-uugat sa komunidad, pinapalaganap ng ating mga pinuno at nababatay sa ating pagnanais na mapanatili nang nasa magandang tirahan ang isang tao o pamilya. Ang mga pinagkakatiwalaang katuwang sa komunidad ng California ay nakatuong magbigay ng tulong sa umuupa at nagpapaupang nasalanta ng COVID-19. Kami ay maglilingkod sa lahat kung saan sila namamalagi, naglalaan ng pantay na pagkakataong sa mga pinagkukunan ng programa at mapagaan ang paghihirap ng mga taga-California. Kasama ng mga katuwang na mga samahan sa mga mas nasalantang komunidad, at patuloy na nagtutulungang mapadali ang proseso ng aplikasyon, maglalaan kami ng makatao at nababatay sa kulturang gabay sa mga taga California na mas nangangailangan ng kaluwagan sa upa.


Upang magtakda ng appointment sa Lokal na Katuwang na mga Samahan, tumawag sa 1-833-687-0967.

Emergency Rental Assistance Program

MGA LOKAL NA KATUWANG - Makakahingi ng mga tulong sa inyong lugar sa pamamagitan ng mga sumusunod na Lokal ng Katuwang na mga Samahan:

Mga Lokal na Katuwang na mga Samahan Mga Numero ng Telepono Mga Wika (bukod sa Ingles) Paano ka naming matutulungan?
ALAMEDA COUNTY
Alliance of Californians for Community Empowerment Institute 888-428-7615 Spanish Telepono, Sa Bahay, Mga magagamit na mga computer/tablet
Centro Legal de la Raza 510-437-1554 Spanish Telepono, Sa Bahay, Mga magagamit na mga computer/tablet
CityServe Network 661-371-2650 Arabic, Hmong, Russian, Spanish, Tagalog Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Community Housing Development Corporation of North Richmond 510-412-9290 Spanish Telepono, Sa Bahay, Mga magagamit na mga computer/tablet
East Bay Asian Local Development Corporation 510-287-5353 Chinese (Cantonese), Chinese (Mandarin), Spanish Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
International Rescue Committee, Inc. 510-452-8222   Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Jakara Movement 559-248-1833 Punjabi Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Northern California Land Trust 510-548-7878 ext 2 Spanish Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
OCCUR Spanish Telepono, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Project Sentinel 650-321-6291   Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Richmond Neighborhood Housing Services, Inc. dba Neighborhood Housing Services, of the East Bay 510-237-6459 ext 1601   Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Safe Passages 510-238-3660 Arabic, Spanish, Tagalog, Vietnamese, Mam (Mayan language) Telepono, Sa Bahay, Mga magagamit na mga computer/tablet
ALPINE COUNTY
Inyo Mono Advocates for Community Action Inc. 760-873-8557 Spanish Telepono, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Mammoth Lakes Housing, Inc. 760-934-4740 Spanish Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
BUTTE COUNTY
Caring Choices Inc. 530-899-3873 Spanish Telepono, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
United Way of Northern California 530-241-7521 Hmong, Spanish Telepono, Sa Bahay, Mga magagamit na mga computer/tablet
CALAVERAS COUNTY
Sierra HOPE 209-736-6792 Spanish Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
COLUSA COUNTY
Caring Choices Inc. 530-899-3873 Spanish Telepono, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
California Rural Legal Assistance 800-337-0690 Arabic, Armenian, Austronesian, Chinese (Cantonese), Chinese (Mandarin), French, German, Hindi, Hmong, Japanese, Khmer, Korean, Other Indo-European, Persian, Portuguese, Punjabi, Russian, Spanish, Tagalog, Tai-Kadai, Vietnamese, Various Indigenous Languages Telepono, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
CityServe Network 661-371-2650 Arabic, Hmong, Russian, Spanish, Tagalog Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
CONTRA COSTA COUNTY
Alliance of Californians for Community Empowerment Institute 888-428-7615 Spanish Telepono, Sa Bahay, Mga magagamit na mga computer/tablet
CityServe Network 661-371-2650 Arabic, Hmong, Russian, Spanish, Tagalog Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Community Housing Development Corporation of North Richmond 510-412-9290 Spanish Telepono, Sa Bahay, Mga magagamit na mga computer/tablet
East Bay Asian Local Development Corporation Chinese (Cantonese), Chinese (Mandarin), Spanish Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
International Rescue Committee, Inc. 510-452-8222   Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Monument Impact 925-682-8248 Arabic, Spanish, Farsi, Dari Telepono, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Northern California Land Trust 510-548-7878 ext 2 Spanish Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Richmond Neighborhood Housing Services, Inc. dba Neighborhood Housing Services, of the East Bay 510-237-6459 ext 1601   Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
SHELTER, Inc. 925-335-0698 Arabic, Chinese (Cantonese), Chinese (Mandarin), French, Hindi, Persian, Portuguese, Spanish, Tagalog Telepono, Sa Bahay, Mga magagamit na mga computer/tablet
DEL NORTE COUNTY
Del Norte Senior Center 707-464-3069 Hmong, Spanish Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
EL DORADO COUNTY
The Upper Room Dining Hall, Inc. SpanishTelepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
FRESNO COUNTY
International Rescue Committee, Inc. 510-452-8222   Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Jakara Movement 559-248-1833 Punjabi Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Self-Help Enterprises 559-802-1630 Spanish Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
GLENN COUNTY
Caring Choices Inc. 530-899-3873 Spanish Telepono, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Glenn County Community Action Department Hmong, SpanishTelepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
United Way of Northern California 530-241-7521 Hmong, Spanish Telepono, Sa Bahay, Mga magagamit na mga computer/tablet
HUMBOLDT COUNTY
McKinleyville Community Collaborative dba McKinleyville Family Resource Center 707-840-0905 Spanish Telepono, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
IMPERIAL COUNTY
California Rural Legal Assistance 800-337-0690 Arabic, Armenian, Austronesian, Chinese (Cantonese), Chinese (Mandarin), French, German, Hindi, Hmong, Japanese, Khmer, Korean, Other Indo-European, Persian, Portuguese, Punjabi, Russian, Spanish, Tagalog, Tai-Kadai, Vietnamese, Various Indigenous Languages Telepono, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Campesinos Unidos 760-370-5100 Spanish Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Catholic Charities Diocese of San Diego 619-286-1100   Telepono, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
CityServe Network 661-371-2650 Arabic, Hmong, Russian, Spanish, Tagalog Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Comite Civico del Valle 760-351-8761 Spanish Telepono, Sa Bahay, Mga magagamit na mga computer/tablet
Imperial Valley LGBT Resource Center, Inc. SpanishTelepono, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
KRC in Action KoreanTelepono, Sa Bahay, Mga magagamit na mga computer/tablet
Neighborhood House of Calexico 760-455-0520 Spanish Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Spread the Love Charity Imperial Valley SpanishTelepono, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
INYO COUNTY
Inyo Mono Advocates for Community Action Inc. 760-873-8557 Spanish Telepono, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Mammoth Lakes Housing, Inc. 760-934-4740 Spanish Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
KERN COUNTY
Guardians of Love, Inc. SpanishTelepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Jakara Movement 559-248-1833 Punjabi Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Self-Help Enterprises 559-802-1630 Spanish Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
KINGS COUNTY
CityServe Network 661-371-2650 Arabic, Hmong, Russian, Spanish, Tagalog Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Self-Help Enterprises 559-802-1630 Spanish Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
LAKE COUNTY
North Coast Opportunities dba NCO 707-467-3200 Spanish Telepono, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
LASSEN COUNTY
United Way of Northern California 530-241-7521 Hmong, Spanish Telepono, Sa Bahay, Mga magagamit na mga computer/tablet
LOS ANGELES COUNTY
Alliance of Californians for Community Empowerment Institute 888-428-7615 Spanish Telepono, Sa Bahay, Mga magagamit na mga computer/tablet
Chinatown Service Center 213-808-1700 Chinese (Cantonese), Chinese (Mandarin), Spanish, Vietnamese Telepono, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
City of Bell Gardens 562-806-7654 Spanish Telepono, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
City of Pomona - Neighborhood Services Chinese (Cantonese), Chinese (Mandarin), Korean, Spanish, Tagalog, VietnameseTelepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
CityServe Network 661-371-2650 Arabic, Hmong, Russian, Spanish, Tagalog Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Family Promise of the Verdugos 818-847-1547 Armenian, Spanish Telepono, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Glendale Youth Alliance Armenian, SpanishTelepono, Sa Bahay, Mga magagamit na mga computer/tablet
Guardians of Love, Inc. SpanishTelepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Helpline Youth Counseling, Inc. 562-724-2552 Spanish Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Housing Rights Center 213-387-8400 ext 1012   Telepono, Sa Bahay, Mga magagamit na mga computer/tablet
Koreatown Immigrant Workers Alliance dba Korean Immigrant Workers Advocates of Southern California 213-738-9050 French, Korean, Spanish Telepono, Sa Bahay, Mga magagamit na mga computer/tablet
KRC in Action KoreanTelepono, Sa Bahay, Mga magagamit na mga computer/tablet
Los Angeles House of Ruth 323-266-4139 Spanish Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Shalom Center 213-380-3700 Korean Telepono, Sa Bahay, Mga magagamit na mga computer/tablet
Tenemos Que Reclamar Y Unidos Salvar La Tierra—South LA (T.R.U.S.T. South LA) 323-233-4118 Chinese (Cantonese), Korean, Spanish, Tagalog Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
The Community Action League (TCAL) 661-382-8225   Telepono, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
The Salvation Army Carson SpanishTelepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
United Way of Greater Los Angeles  SpanishTelepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
MADERA COUNTY
California Rural Legal Assistance 800-337-0690 Arabic, Armenian, Austronesian, Chinese (Cantonese), Chinese (Mandarin), French, German, Hindi, Hmong, Japanese, Khmer, Korean, Other Indo-European, Persian, Portuguese, Punjabi, Russian, Spanish, Tagalog, Tai-Kadai, Vietnamese, Various Indigenous Languages Telepono, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
International Rescue Committee, Inc. 510-452-8222   Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Jakara Movement 559-248-1833 Punjabi Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Self-Help Enterprises 559-802-1630 Spanish Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
MARIPOSA COUNTY
International Rescue Committee, Inc. 510-452-8222   Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Self-Help Enterprises 559-802-1630 Spanish Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
MENDOCINO COUNTY
North Coast Opportunities dba NCO 707-467-3200 Spanish Telepono, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
MERCED COUNTY
International Rescue Committee, Inc. 510-452-8222   Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Jakara Movement 559-248-1833 Punjabi Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Project Sentinel 650-321-6291   Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Self-Help Enterprises 559-802-1630 Spanish Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
MODOC COUNTY
United Way of Northern California 530-241-7521 Hmong, Spanish Telepono, Sa Bahay, Mga magagamit na mga computer/tablet
MONO COUNTY
International Rescue Committee, Inc. 510-452-8222   Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Inyo Mono Advocates for Community Action Inc. 760-873-8557 Spanish Telepono, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Mammoth Lakes Housing, Inc. 760-934-4740 Spanish Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
MONTEREY COUNTY
Santa Cruz County Local Network Partnership (Community Bridges, Community Action Board, Families in Transition, SCC United Way, SCC COPA and Conflict Resolution Center) 800-273-6222 Spanish, Mixteco, Triqui Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
NAPA COUNTY
NEVADA COUNTY
AMI Housing, Inc (DBA) 530-878-5088 Spanish Telepono, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
KRC in Action KoreanTelepono, Sa Bahay, Mga magagamit na mga computer/tablet
Nevada-Sierra Connecting Point Public Authority dba Connecting Point SpanishTelepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
ORANGE COUNTY
CityServe Network 661-371-2650 Arabic, Hmong, Russian, Spanish, Tagalog Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Families Forward 949-552-2727 Spanish, Vietnamese Telepono, Sa Bahay, Mga magagamit na mga computer/tablet
Guardians of Love, Inc. SpanishTelepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Orange County Fair Housing Spanish, VietnameseTelepono, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
People for Irvine Community Health DBA 2-1-1 Orange County 2-1-1 or 714-288-4007 Lahat ng mga wika Telepono, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Shalom Center 213-380-3700 Korean Telepono, Sa Bahay, Mga magagamit na mga computer/tablet
Springboard Nonprofit Consumer Credit Management, Inc. dba credit.org 888-223-2244   Telepono, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
PLACER COUNTY
AMI Housing, Inc (DBA) 530-878-5088 Spanish Telepono, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
CityServe Network 661-371-2650 Arabic, Hmong, Russian, Spanish, Tagalog Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Jakara Movement 559-248-1833 Punjabi Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
KRC in Action KoreanTelepono, Sa Bahay, Mga magagamit na mga computer/tablet
Nevada-Sierra Connecting Point Public Authority dba Connecting Point SpanishTelepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
PLUMAS COUNTY
Nevada-Sierra Connecting Point Public Authority dba Connecting Point SpanishTelepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
United Way of Northern California 530-241-7521 Hmong, Spanish Telepono, Sa Bahay, Mga magagamit na mga computer/tablet
RIVERSIDE COUNTY
Campesinos Unidos 760-370-5100 Spanish Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
CityServe Network 661-371-2650 Arabic, Hmong, Russian, Spanish, Tagalog Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Legal Aid Society of San Bernardino 909-406-5302 Spanish Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Neighborhood Housing Services of the Inland Empire (NHSIE) 909-884-6891 Spanish Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Shalom Center 213-380-3700 Korean Telepono, Sa Bahay, Mga magagamit na mga computer/tablet
Springboard Nonprofit Consumer Credit Management, Inc. dba credit.org 888-223-2244   Telepono, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
SACRAMENTO COUNTY
Alliance of Californians for Community Empowerment Institute 888-428-7615 Spanish Telepono, Sa Bahay, Mga magagamit na mga computer/tablet
CityServe Network 661-371-2650 Arabic, Hmong, Russian, Spanish, Tagalog Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
International Rescue Committee, Inc. 510-452-8222   Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Jakara Movement 559-248-1833 Punjabi Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Project Sentinel 650-321-6291   Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
SHELTER, Inc. 925-335-0698 Arabic, Chinese (Cantonese), Chinese (Mandarin), French, Hindi, Persian, Portuguese, Spanish, Tagalog Telepono, Sa Bahay, Mga magagamit na mga computer/tablet
Shores of Hope 916-372-0200 Hindi, Persian, Russian, Spanish, Afghan, Darsi, Farsi, Urdu Telepono, Sa Bahay, Mga magagamit na mga computer/tablet
SAN BENITO
SAN BERNARDINO
Family Assistance Program Spanish, TagalogTelepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Guardians of Love, Inc. SpanishTelepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Inland Temporary Homes dba Inland Housing Solutions 866-447-7723 Spanish, Tagalog Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Legal Aid Society of San Bernardino 909-406-5302 Spanish Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
LightHouse Social Service Centers SpanishTelepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Neighborhood Housing Services of the Inland Empire (NHSIE) 909-884-6891 Spanish Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Shalom Center 213-380-3700 Korean Telepono, Sa Bahay, Mga magagamit na mga computer/tablet
SAN DIEGO
Alliance of Californians for Community Empowerment Institute 888-428-7615 Spanish Telepono, Sa Bahay, Mga magagamit na mga computer/tablet
Campesinos Unidos 760-370-5100 Spanish Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Casa Familiar Inc 650-771–4449 Spanish Telepono, Sa Bahay, Mga magagamit na mga computer/tablet
Springboard Nonprofit Consumer Credit Management, Inc. dba credit.org 888-223-2244   Telepono, Sa Bahay, Mga magagamit na mga computer/tablet
SAN FRANCISCO
3rd Street Youth Center & Clinic 415-571-7062 Spanish Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Alliance of Californians for Community Empowerment Institute 888-428-7615 Spanish Telepono, Sa Bahay, Mga magagamit na mga computer/tablet
Chinatown Community Development Center 415-984-2749 Chinese (Cantonese), Chinese (Mandarin) Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
CityServe Network 661-371-2650 Arabic, Hmong, Russian, Spanish, Tagalog Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Homeownership San Francisco 415-202-5464 Chinese (Cantonese), Chinese (Mandarin), Khmer, Spanish, Tagalog Telepono, Sa Bahay, Mga magagamit na mga computer/tablet
International Rescue Committee, Inc. 510-452-8222   Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Mission Economic Development Agency 415-282-3334 Spanish Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Northern California Land Trust 510-548-7878 ext 2 Spanish Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Tenderloin Housing Clinic 415-983-3970 Hindi, Spanish Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
SAN JOAQUIN COUNTY
International Rescue Committee, Inc. 510-452-8222   Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Jakara Movement 559-248-1833 Punjabi Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Shores of Hope 916-372-0200 Hindi, Persian, Russian, Spanish, Afghan, Darsi, Farsi, Urdu Telepono, Sa Bahay, Mga magagamit na mga computer/tablet
SAN LUIS OBISPO COUNTY
5Cities Homeless Coalition 805-574-1638 Spanish, Mixteco, Zapoteco Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
California Rural Legal Assistance 800-337-0690 Arabic, Armenian, Austronesian, Chinese (Cantonese), Chinese (Mandarin), French, German, Hindi, Hmong, Japanese, Khmer, Korean, Other Indo-European, Persian, Portuguese, Punjabi, Russian, Spanish, Tagalog, Tai-Kadai, Vietnamese, Various Indigenous Languages Telepono, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
CityServe Network 661-371-2650 Arabic, Hmong, Russian, Spanish, Tagalog Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Interface Children & Family Services dba 211 San Luis Obispo 805-549-8989   Telepono, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
The Salvation Army San Luis Obispo County 805-544-2401 Spanish Telepono, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
SAN MATEO COUNTY
International Rescue Committee, Inc. 510-452-8222   Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Nuestra Casa de East Palo Alto 650-771-4449 Spanish Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Project Sentinel 650-321-6291 Spanish Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Samaritan House 650-798-4820 Chinese (Cantonese), Chinese (Mandarin), Portuguese, Russian, Spanish, Tagalog Telepono, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
SANTA BARBARA COUNTY
California Rural Legal Assistance 800-337-0690 Arabic, Armenian, Austronesian, Chinese (Cantonese), Chinese (Mandarin), French, German, Hindi, Hmong, Japanese, Khmer, Korean, Other Indo-European, Persian, Portuguese, Punjabi, Russian, Spanish, Tagalog, Tai-Kadai, Vietnamese, Various Indigenous Languages Telepono, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
CityServe Network 661-371-2650 Arabic, Hmong, Russian, Spanish, Tagalog Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Interface Children & Family Services dba 211 Santa Barbara 805-688-1905   Telepono, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Mixteco Indigena Community Organizing Project 805-483-1166 Spanish, Mixteco, Zapoteco, Purepecha Telepono, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Ventura County Community Development Corporation 805-273-7800 Spanish Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
SANTA CLARA COUNTY
Catholic Charities of Santa Clara County 408-273-7478 Spanish, Vietnamese Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
International Rescue Committee, Inc. 510-452-8222   Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Project Sentinel 408-720-9888 Spanish Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
SANTA CRUZ
California Rural Legal Assistance 800-337-0690 Arabic, Armenian, Austronesian, Chinese (Cantonese), Chinese (Mandarin), French, German, Hindi, Hmong, Japanese, Khmer, Korean, Other Indo-European, Persian, Portuguese, Punjabi, Russian, Spanish, Tagalog, Tai-Kadai, Vietnamese, Various Indigenous Languages Telepono, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Santa Cruz County Local Network Partnership (Community Bridges, Community Action Board, Families in Transition, SCC United Way, SCC COPA and Conflict Resolution Center) 800-273-6222 Spanish, Mixteco, Triqui Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Interface Children & Family Services dba 211 Santa Cruz 831-713-4111   Telepono, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
SHASTA COUNTY
Caring Choices Inc. 530-899-3873 Spanish Telepono, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
United Way of Northern California 530-241-7521 Hmong, Spanish Telepono, Sa Bahay, Mga magagamit na mga computer/tablet
SIERRA COUNTY
Nevada-Sierra Connecting Point Public Authority dba Connecting Point SpanishTelepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
SISKIYOU COUNTY
Great Northern Services (GNS) 530-938-4115 ext 120 Hmong, Spanish Telepono, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
United Way of Northern California 530-241-7521 Hmong, Spanish Telepono, Sa Bahay, Mga magagamit na mga computer/tablet
SOLANO COUNTY
CityServe Network 661-371-2650 Arabic, Hmong, Russian, Spanish, Tagalog Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Community Action North Bay 707-427-1148 Spanish, Tagalog Telepono, Sa Bahay, Mga magagamit na mga computer/tablet
Community Housing Development Corporation of North Richmond 510-412-9290 Spanish Telepono, Sa Bahay, Mga magagamit na mga computer/tablet
Jakara Movement 559-248-1833 Punjabi Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Northern California Land Trust 510-548-7878 ext 2 Spanish Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
SHELTER, Inc. 925-335-0698 Arabic, Chinese (Cantonese), Chinese (Mandarin), French, Hindi, Persian, Portuguese, Spanish, Tagalog Telepono, Sa Bahay, Mga magagamit na mga computer/tablet
SONOMA COUNTY
International Rescue Committee, Inc. 510-452-8222   Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
STANISLAUS COUNTY
SUTTER COUNTY
California Rural Legal Assistance 800-337-0690 Arabic, Armenian, Austronesian, Chinese (Cantonese), Chinese (Mandarin), French, German, Hindi, Hmong, Japanese, Khmer, Korean, Other Indo-European, Persian, Portuguese, Punjabi, Russian, Spanish, Tagalog, Tai-Kadai, Vietnamese, Various Indigenous Languages Telepono, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Caring Choices Inc. 530-899-3873 Spanish Telepono, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Jakara Movement 559-248-1833 Punjabi Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
The Salvation Army Yuba Sutter Corps Community Center 530-216-4530 Hmong, Spanish Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
TEHAMA COUNTY
Caring Choices Inc. 530-899-3873 Spanish Telepono, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
United Way of Northern California 530-241-7521 Hmong, Spanish Telepono, Sa Bahay, Mga magagamit na mga computer/tablet
TOULUMNE COUNTY
International Rescue Committee, Inc. 510-452-8222   Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
TRINITY COUNTY
Caring Choices Inc. 530-899-3873 Spanish Telepono, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Human Response Network 530-623-2024 Spanish Telepono, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
United Way of Northern California 530-241-7521 Hmong, Spanish Telepono, Sa Bahay, Mga magagamit na mga computer/tablet
TULARE COUNTY
CityServe Network 661-371-2650 Arabic, Hmong, Russian, Spanish, Tagalog Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Self-Help Enterprises 559-802-1630 Spanish Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
VENTURA COUNTY
California Rural Legal Assistance 800-337-0690 Arabic, Armenian, Austronesian, Chinese (Cantonese), Chinese (Mandarin), French, German, Hindi, Hmong, Japanese, Khmer, Korean, Other Indo-European, Persian, Portuguese, Punjabi, Russian, Spanish, Tagalog, Tai-Kadai, Vietnamese, Various Indigenous Languages Telepono, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
CityServe Network 661-371-2650 Arabic, Hmong, Russian, Spanish, Tagalog Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Housing Rights Center 213-387-8400 ext 1012   Telepono, Sa Bahay, Mga magagamit na mga computer/tablet
Interface Children & Family Services dba 211 Ventura 805-531-3099   Telepono, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Mixteco Indigena Community Organizing Project 805-483-1166 Spanish, Mixteco, Zapoteco, Purepecha Telepono, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Westminster Free Clinic 805-914-7975 Spanish Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Ventura County Community Development Corporation 805-273-7800 Spanish Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
YOLO COUNTY
Empower Yolo 530-661-6336 Chinese (Mandarin), Hindi, Punjabi, Spanish Telepono, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
International Rescue Committee, Inc. 510-452-8222   Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
Shores of Hope 916-372-0200 Hindi, Persian, Russian, Spanish, Afghan, Darsi, Farsi, Urdu Telepono, Sa Bahay, Mga magagamit na mga computer/tablet
Yolo County Children's Alliance 916-572-0560 Hindi, Persian, Punjabi, Russian, Spanish Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
YUBA COUNTY
Caring Choices Inc. 530-899-3873 Spanish Telepono, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
California Rural Legal Assistance 800-337-0690 Arabic, Armenian, Austronesian, Chinese (Cantonese), Chinese (Mandarin), French, German, Hindi, Hmong, Japanese, Khmer, Korean, Other Indo-European, Persian, Portuguese, Punjabi, Russian, Spanish, Tagalog, Tai-Kadai, Vietnamese, Various Indigenous Languages Telepono, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload
The Salvation Army Yuba Sutter Corps Community Center 530-216-4530 Hmong, Spanish Telepono, Sa Bahay, Sa lokal na tanggapan, Birtuwal, Mga magagamit na mga computer/tablet, Mga dokumentong ibababa/I-a upload

Iba Pang Katuwang

Nakatala sa ibaba ang mga katuwang na samahang nakatuon sa pagpapalaganap sa programang COVID-19 Paluwagan sa Renta sa CA sa kanilang komunidad. Para sa mga tulong na kailangan sa programa, makipag-ugnayan sa mga katuwang nakatala.

ALAMEDA COUNTY
Black Cultural Zone Community Development Corporation
Building Opportunities for Self-Sufficiency
East Bay Asian Local Development Corporation
International Rescue Committee, Inc.
Northern California Land Trust
OCCUR
The East Oakland Collective
Women of Substance & Men of Honor
YMCA of the East Bay

AMADOR COUNTY
Amador Tuolumne Community Action Agency

BUTTE COUNTY
Community Action Agency of Butte County, Inc.

CALAVERAS COUNTY
Sierra HOPE

COLUSA COUNTY
Community Action Agency of Butte County, Inc.

CONTRA COSTA
Northern California Land Trust
Richmond Neighborhood Housing Services, Inc. dba Neighborhood Housing Services of the East Bay
SHELTER, Inc.
YMCA of the East Bay

DEL NORTE COUNTY
Del Norte Senior Center – Community Action Program of Del Norte

GLENN COUNTY
Community Action Agency of Butte County, Inc.

IMPERIAL COUNTY
Comite Civico Del Valle

KERN COUNTY
CityServe Network
Women of Substance & Men of Honor

LOS ANGELES COUNTY
Basic Needs Aid
Door of Hope
Inland SoCal United Way
LA Voice
Southern California Association of Nonprofit Housing
Women of Substance & Men of Honor

MADERA COUNTY
Women of Substance & Men of Honor

MERCED COUNTY
LGBTQ+ Collaborative

ORANGE COUNTY
The Kennedy Commission
Southern California Association of Nonprofit Housing
Women of Substance & Men of Honor

PLUMAS COUNTY
Community Action Agency of Butte County, Inc.

RIVERSIDE COUNTY
Inland SoCal United Way
Southern California Association of Nonprofit Housing
Women of Substance & Men of Honor

SACRAMENTO
Women of Substance & Men of Honor

SAN BERNARDINO
Family Assistance Program
Inland SoCal United Way
Legal Aid Society of San Bernardino
LightHouse Social Service Centers
Southern California Association of Nonprofit Housing
Women of Substance & Men of Honor

SAN DIEGO
Women of Substance & Men of Honor

SAN FRANCISCO
Chinatown Community Development Center
Northern California Land Trust
Women of Substance & Men of Honor

SAN JOAQUIN COUNTY
LGBTQ+ Collaborative

SAN LUIS OBISPO COUNTY
5Cities Homeless Coalition
Women of Substance & Men of Honor

SANTA BARBARA COUNTY
United Way of Santa Barbara County
Women of Substance & Men of Honor

SANTA CLARA COUNTY
Project Sentinel
Silicon Valley Independent Living Center

SIERRA COUNTY
Community Action Agency of Butte County, Inc.

STANISLAUS COUNTY
LGBTQ+ Collaborative

SUTTER COUNTY
Hands of Hope: Resources for Homeless Families

TEHAMA COUNTY
Community Action Agency of Butte County, Inc.

TULARE COUNTY
United Way of Tulare County

TOULUMNE COUNTY
Amador Tuolumne Community Action Agency
LGBTQ+ Collaborative

VENTURA COUNTY
El Concilio Family Services
Southern California Association of Nonprofit Housing
United Way of Ventura County
Women of Substance & Men of Honor

YOLO COUNTY
Yolo County Children's Alliance

YUBA COUNTY
Hands of Hope: Resources for Homeless Families


Sumali sa Lokal na Katuwang na Samahan sa California

Kami ay naghahanap ng mga nonprofit, tribal at community partners na may kakayahang maglaan ng lokal sa kinaroroonan at in-language support sa mga residente upang matulungan silang makinabang sa programang COVID-19 Paluwagan sa Renta sa CA.

Kung interesado, kumpletuhin ang aplikasyon sa Local Initiatives Support Corporation (LISC).

Mga Kaalaman sa Pagpupulong ng Katuwang na Lokal