Dagdag na kaalaman

Ang mga sumusunod na kaalaman ay nagbibigay ng karagdagang detalye tungkol sa programang COVID-19 Paluwagan sa Renta sa CA. kung kayo ay may tanong pa o kailangan pa ng dagdag na kaalaman, tumawag sa COVID-19 Paluwagan sa Renta sa CA Call Center: 833-430-2122, araw-araw mula ika-7 nang umaga hanggang ika-7 nang gabi o humanap ng katuwang sa lokal na pamayanan ng estadong samahan o Local Partner Network (LPN) organization malapit sa inyo sa pagtawag sa 833-687-0967.

Mga Magagamit sa COVID-19 Paluwagan sa renta sa CA:

Emergency Rental Assistance Program