Chương Trình Trợ Giúp Thuê Nhà Trong Dịch COVID-19 của Tiểu Bang California

Cho dù là một vấn đề liên quan đến sức khỏe hay một khó khăn về tài chính, COVID-19 đã ảnh hưởng đến tất cả chúng ta. Trong khi tiểu bang của chúng ta đang tiếp tục phục hồi, chúng tôi cam kết đảm bảo mọi gia đình đều có chỗ ở ổn định và chúng tôi cũng hiểu rằng người thuê nhà và chủ nhà cho thuê ở bang California đã có quá nhiều thứ phải lo toan. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng tiền thuê nhà quá hạn thanh toán sẽ không phải là một nỗi lo của họ.

Chương Trình Trợ Giúp Thuê Nhà Trong Dịch COVID-19 của Tiểu Bang California sẽ giúp các hộ gia đình đủ điều kiện dựa trên thu nhập, trả tiền thuê nhà và chi trả các hóa đơn dịch vụ tiện ích, cho cả các khoản thanh toán quá hạn và các khoản thanh toán trong tương lai. Chương trình được hỗ trợ kinh phí bởi Đạo Luật về Ngân Sách Hợp Nhất năm 2021 của liên bang và có cơ sở pháp lý dựa trên luật bảo vệ người thuê nhà do Thống đốc Newsom ký.


Để biết thêm thông tin chi tiết và tìm một Tổ Chức Mạng Lưới đối tác địa phương gần quý vị, hoặc để được trợ giúp ghi danh và xem xét đủ điều kiện hay không, vui lòng gọi cho tổng đài của Chương Trình Giúp Thuê Nhà Trong Dịch COVID-19 của Tiểu Bang California của chúng tôi theo số: 833-430-2122


Thông tin và Hỗ trợ

Emergency Rental Assistance Program